Συνάντηση 05-08-2014

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Ορισμός υπαλλήλου για τη μηνιαία πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων του Δήμου Πεντέλης.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.3

Μελέτη νέας εγκυκλίου σχετικά με τα «Κληροδοτήματα».

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.4

Παρακολούθηση εξέλιξης διαδικασιών για την πιστοποίηση των αθλητικών χώρων του Δήμου Πεντέλης.

Δ. Πρόνοιας

(2132050079)

1.5

Προγραμματισμός συνάντησης εμπλεκόμενων και υποβολή πρότασης σχετικά με επεξεργασία ένταξης αιτημάτων στον «Πολιτιστικό Σεπτέμβρη».

Δ. Πρόνοιας

(2132050079)

1.6

Ενέργειες για ελαιοχρωματισμό των αποδυτηρίων του ΑΟΜ.

Δ.Υ.Π.Ο

(2132050020)

1.7

Έλεγχος ασφάλειας συρματοπλεγμάτων στο γήπεδο 5x5 στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Δ.Υ.Π.Ο

(2132050020)

1.8

Μελέτη Ν.4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/01-08-2014) σχετικά με «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής και άλλες διατάξεις».

 

Δ.Π.Ε

(2132050030)

1.9

Μελέτη απόφασης ΥΠΕΚΑ σχετικά με την «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου».

Δ. Πρόνοιας

(2132050079)

1.10

Απάντηση σε δημότη σχετικά με καταγγελία για απορροή λυμάτων στην οδό Διονύσου στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Δ.Τ.Υ.

(2132050050)

1.11

Ανακοίνωση στο διαδίκτυο σχετικά με τις προθεσμίες των δύο πρώτων βημάτων για την εθελοντική κινητικότητα. Βήμα πρώτο προθεσμία έως 29-8-2014. Βήμα δεύτερο προθεσμία έως 5-9-2014.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.12

Μελέτη απόφασης ΥΠΑΝ σχετικά με ΚΥΕ λιανικής πώλησης κρεάτων.

Δ.Π.Ε

(2132050030)

1.13

Συνεργασία με τον Πρόεδρο Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αττικής για τη σύναψη σύμβασης με Φορέα για τη λειτουργία Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο Δήμο Πεντέλης.

Δ. Πρόνοιας

(2132050079)

 

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

 

 

Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης