Συνάντηση 04-08-2014

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Αυτοψία σε λεύκα στη συμβολή των οδών Προφήτη Ηλία και Σαλαμινομάχων στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης.

Δ. Υ.Π.Ο

(2132050020)

1.3

Μελέτη διαδικασιών και εισήγηση για τη συμμετοχή του Δημάρχου σε διήμερο σεμινάριο σχετικά με το «Ανθρακικό Αποτύπωμα και το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης ISO 5001:2011». Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έως 25-08-2014.

Δ. Τ.Υ

(2132050050)

1.4

Παρακολούθηση διαδικασιών και αιτήσεων για το πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

 

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

 

 

Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης