Συνάντηση 24-7-14

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Ανακοίνωση στο διαδίκτυο σχετικά με τη «Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση».

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.3

Κλάδεμα δέντρων στην οδό Επτανήσου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης.

Δ. Υ.Π.Ο

(2132050020)

1.4

Ανακοίνωση στο διαδίκτυο σχετικά με την «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων».

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.5

Συντήρηση καθισμάτων νηπίων στην παιδική χαρά στην πλατεία της Δ.Κ. Πεντέλης.

Δ.Υ.Π.Ο

(2132050020)

1.6

 

Ηλεκτρονική οργάνωση της Στοχοθεσίας ανά Διεύθυνση του Δήμου Πεντέλης.

Δ. Προγρ/σμού

(2132050078)

1.7

Μελέτη πρότασης του ΥΠ.ΕΣ σχετικά με την καταβολή από τους Δήμους της Αττικής οφειλών προς τη ΔΕΗ για παροχή ηλεκτροφωτισμού και τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών.

Δ. Οικονομικού

(2132050068)

1.8

Μελέτη εγγράφου του Υπ. Εργασίας σχετικά με την «Απόδοση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και αποστολή παραστατικών στοιχείων».

Δ. Οικονομικού

(2132050068)

 

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

 

 

Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης