Συνάντηση 16-07-2014

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου για χρήση και διαθεσιμότητα αίθουσας στην οδό Καποδιστρίου στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Δ. Πρόνοιας

(2132050079)

 

1.3

Εισήγηση για ορισμό εκπροσώπου σχετικά «Πανελλαδική Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος PIAAC». 

Προθεσμία έως 21-07-2014.

Δ. Πρόνοιας

(2132050079)

1.4

Μελέτη Νόμου 4274 ΦΕΚ 147/Α/14-07-2014 με θέμα: "Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις".

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.5

Μελέτη εγγράφου σχετικά με Υλοποίηση σχεδίου δράσης δαπανών 2014 του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013».

Δ. Τ.Υ

(2132050030)

 

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

 

 

Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης