Συνάντηση 5-6-2014

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Μελέτη εγκυκλίου του ΥΠΕΣ για την «Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού"».

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

 

1.3

Μελέτη εγγράφου Σ78/10 ΙΚΑ για την «Απασχόληση συνταξιούχων».

 

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

1.4

Μελέτη εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας για την «Καταγραφή αναγκών σε θέσεις εργασίας στους Δήμους». Προθεσμία έως 10-06-2014.

Δ. Διοικητικού

(2132050075)

 

1.5

Μελέτη ΠΟΛ 1159 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ 1086/23.04.2013 (Συμψηφισμός οφειλών των δήμων)."

Δ. Οικονομικού

(2132050056)

1.6

Συμμετοχή υπαλλήλου σε ημερίδα του ΥΠΕΚΑ για την «Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών».

Δ. Πολιτικής Προστασίας

(2132050029)

1.7

Προγραμματισμός εργασιών συντήρησης των χώρων του Δημαρχείου.

Δ.Υ.Π.Ο

(2132050020)

1.8

Αυτοψία και μελέτη για επισκευή πεζοδρομίου στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και Δημοκρατίας στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Δ.Υ.Π.Ο

(2132050020)

1.9

Εισήγηση για τα τρέχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα   (Βραβείο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ευρώπη 2020, Έξυπνες πόλεις κ.τ.λ.)

Δ. Προγρ/σμού

(2132050078)

 

1.10

Αποστολή εγγράφου υπενθύμισης για τη μη συγχώνευση σχολικών μονάδων του Δήμου Πεντέλης.

Δ. Πρόνοιας

(2132050079

10.00

19.00

05-06-2014

Τελετή παράδοσης -παραλαβής καθηκόντων Τοπικού Αντιδημάρχου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης.

 

«Γιορτή Περιβάλλοντος» Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

 

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

 

 

Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης