Συνάντηση 14-4-2014

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού».

Δ/νση Διοικητικού (2132050075)

1.3

Μελέτη προσλήψεων ΙΔΟΧ για την καθαριότητα. (Ανταποδοτικά)

Δ/νση Διοικητικού (2132050075)

1.4

Μελέτη μέτρων Πολιτικής Προστασίας Κατασκηνώσεων.

ΔΥΠΟ 2132050020

1.6

Αυτοψία, για νερά επί της οδού Π.Π.Γερμανού Δ.Κ.Ν.Πεντέλη.

ΔΥΠΟ 2132050020