Συνάντηση 12-3-2014

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Παρακολούθηση θέματος σχετικά με την πρόθεση επιβολής Τέλους από το Υπουργείο Οικονομικών, για τις ιδιοκτησίες εντός δασικών εκτάσεων.

 

Δ.Π.Ε. (2132050030)

1.3

Άμεσες ενέργειες για τον καθαρισμό του οικοπέδου στην οδό Σουκάκου.

 

ΔΥΠΟ (2132050020)

1.4

Διερεύνηση συμμετοχής μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Βιολογικών Πόλεων.

Δ/νση Πρόνοιας (2132050079)

1.5

Μελέτη εφαρμογής διάταξης Υπ. Οικονομικών με θέμα “Ευθύνη εκκαθαριστών Ν.Π. και Διοικήσεων”

Δ/νση Διοικητικού (2132050075)

1.6

Διερεύνηση στοιχείων για απαλλαγή πληρωμής τροφείων παιδιού άπορης οικογένειας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, ύστερα από αίτημά της.

 

Δ/νση Πρόνοιας (2132050079)

1.7

Ενημέρωση για σύσκεψη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) για την αντιμετώπιση σεισμικών φαινομένων. (Τετάρτη 19/3/14 ώρα 08:30).

 

ΔΥΠΟ (2132050020)

1.8

Ενημέρωση στοιχείων μελέτης για τις ξύλινες γλάστρες που τοποθέτησε ο πρώην Δήμος Μελισσίων, ύστερα από ερώτημα πολίτη.

 

Τ.Υ.

1.9

Έγγραφο στο Υπ.Εσ. σχετικά με την πρόοδο των προσλήψεων εν όψη των Εκλογών του Μαϊου. (μέχρι 18/4/14)

 

Δ/νση Διοικητικού (2132050075)

1.10

Άμεσα η επισκευή του κιγκλιδώματος στην πρασιά, έναντι Δημοτικού Καταστήματος Δ.Κ. Πεντέλης.

 

ΔΥΠΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/3/14

 

10:30

Συνέντευξη Δημάρχου στο Blue Sky.

 

18:00

Διανομή επιταγών Κληροδοτήματος Καλαμβόκη στις διακιούχες νύφες, στο Πολιτιστικό Κέντρο.

 

 

Ο Δήμαρχος Πεντέλης

Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης