Συνάντηση 08-01-2014

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

1.2

Αυτοψία –συντήρηση του κλιματισμού της αίθουσας Voley του Λυκείου Μελισσίων και στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ν.Πεντέλης.

Δ/νση Πρόνοιας (2132050079)

1.3

Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης από τους ΟΤΑ.

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας (2132050051)

1.4

Μελέτη αλλαγής καθορισμού πράξεων και συναλλαγών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,

από 1.1.2014  (με ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής άνω των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο.)

 

Δ/νση Οικονομικών (2132050057)

1.5

Έρευνα επί της καταγγελίας δημότη Ζησιμόπουλου για τη λειτουργία του ΚΕΠ της Δ.Κ.Μελισσίων στο θέμα του.

Δ/νση Διοικητικού (2132050077)

1.6

Μελέτη νέας ΚΥΑ για την Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με θέμα: «Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών-Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας (2132050030)

1.7

Μελέτη θέματος: “Άμεση Επιλογή Προϊσταμένων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού

που επισημαίνεται με έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.: 46638/19.12.2013.

Δ/νση Διοικητικού (2132050077)

1.8

Μελέτη – εισήγηση για το Ερωτηματολόγιο της ΕΕΤΑΑ περί Καταγραφής Ψηφιακών Δράσεων ΟΤΑ.

Δ/νση Προγραμματισμού-Ηλ.Διακυβέρνησης (2132050078)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 8/1/14

11:00: Σύσκεψη Δημάρχου με Αντιδημάρχους και Νομικά Πρόσωπα, για τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών του Δήμου με τους νεοπροσληφθέντες συμβασιούχους.

Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι-Αντιπρόεδοι Ν.Π.,Πρόεδροι Δ.Κ. Πεντέλης/Ν.Πεντέλης, Πρόεδροι ΚΑΠΗ

12:00: Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

12:00: Κοπή Πίττας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Πρόεδρος Δ.Σ. κα Ευαγγελία Μπουσίου

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης