Συνάντηση 04-11-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

 

1.2.

Εισήγηση επί εγγράφου Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «3η Τροποποίηση ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 – Δράσεις εφαρμογής Προγράμματος «Καλλικράτης» - ΄Β Φάση».

Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλ.2132050078)

 

1.3.

Απάντηση επί εγγράφου ΕΛΓΑ με θέμα: «Επιβεβαίωση των εν ενεργεία ανταποκριτών ΕΛΓΑ για την πληρωμή αποζημιώσεων 2ου εξαμήνου 2013».

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.4.

Εισήγηση σχετικά με το κλάδεμα θάμνων στον περιμετρικό δρόμο Πεντέλη –               Αγ. Πέτρος.

Δ/νση Υποδομών   (τηλ.2132050020)

 

1.5.

Αυτοψία στη συμβολή των οδών Διονύσου και Βάρναλη, Δ. Κ. Μελισσίων σχετικά με τη μονοδρόμηση των οδών.

Δ/νση Υποδομών   (τηλ.2132050020)

 

1.6.

Μελέτη – εφαρμογή του αριθμ. 41308/31-10-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Ο.Υ.   (τηλ.2132050056)

 

1.7.

Εξέταση προσφυγής για περίπτερο στην πλατεία Χαραυγής, Δ. Κ. Πεντέλης.

 

Δ.Π.Ε.   (τηλ.2132050031)

 

1.8.

Προγραμματισμός εκδίκασης ενστάσεων πολεοδομικής μελέτης 3ης – 4ης Γειτονιάς μέχρι τα Χριστούγεννα 2013.

 

Δ.Π.Ε.   (τηλ.2132050031)

 

1.9.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με σύμφωνο συνεργασίας με ΕΠΑΨΥ.

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (τηλ.2132050079)

 

Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις για τις 4/11/2013

10:00π.μ. Σύσκεψη Δημάρχου με Τεχνική Υπηρεσία Δ. Πεντέλης σχετικά με το ΣΔΑΕ

11:00π.μ. Εκτελεστική Επιτροπή 

17:00μ.μ. Προσυμβούλιο Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πεντέλης

18:00μ.μ. Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Πεντέλης

Συμμετέχοντες

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης