Συνάντηση 31-10-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

 

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

 

1.2.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με τον ορισμό δικηγόρου για εκδίκαση υπόθεσης υπαλλήλων Δ. Πεντέλης στις 20 Φεβρουαρίου 2014.

Νομικός Σύμβουλος (τηλ.2132050016) & Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.3.

Αποστολή εγγράφου στον Υπουργό Εσωτερικών με κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον Περιφερειάρχη Αττικής, στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στην ΚΕΔΕ και ΠΕΔΑ επί εγγράφου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών».  

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.4.

Μελέτη εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075) & Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλ.2132050078)

 

1.5.

Ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα Δ. Πεντέλης επί της αριθμ. 65/30-10-2013 Εγκυκλίου του ΙΚΑ με θέμα: «Υπενθύμιση οδηγιών εγκυκλίου 103/2007, σχετικά με την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση τεσσάρων (4) δικαιολογητικών που αφορούν υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού (μονίμους ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) » χωρίς συναίνεση               (Προϋπηρεσίας – Μεταβολών – Αποδοχών – Υπηρεσιακής Κατάστασης).

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.6.

Μελέτη – προώθηση ενεργειών επί εγγράφου Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) με θέμα: «Ειδική εισφορά 1% των εξελθόντων μετά την 1/1/2011 από την υπηρεσία υπαλλήλων σας».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.7.

Μελέτη του αριθμ. 2757/Β/29-10-2013 ΦΕΚ με θέμα: «Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ 48Α/58/οικ.29040 - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/

9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.8.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με την επισκευή σκούπας Δ. Κ. Μελισσίων.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020) & Τμήμα Προμηθειών (τηλ.2132050070)

 

1.9.

Ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα Δ. Πεντέλης σχετικά με δωρεάν σεμινάριο που μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί (α΄και β΄βάθμιας εκπαίδευσης) που διδάσκουν φυσικές επιστήμες.

Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλ.2132050078)

 

1.10.

Μελέτη διατάξεων άρθρου 90 Ν. 4182/2013 σχετικά με την ασφάλιση αιρετών – Αποστολή υπηρεσιακού σημειώματος στους αιρετούς Δ. Πεντέλης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα Δ. Πεντέλης.

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις για τις 31/10/2013

09:15π.μ. Σύσκεψη Δημάρχου με Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δ. Πεντέλης». 

Συμμετέχοντες

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

 

 

 

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν219
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1263138

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση