Συνάντηση 29-10-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

 

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

 

1.2.

Απάντηση επί εγγράφου δημότη για επεμβάσεις στη Δ. Κ. Πεντέλης –                  Προώθηση ενεργειών Διεύθυνσης Υποδομών έπειτα από συνεννόηση με Τοπικό Αντιδήμαρχο Δ. Κ. Πεντέλης.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.3.

Μελέτη της αριθμ. 1237/22-10-2013 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του ν. 4071/2012». 

Θεματικός Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050005)

 

1.4.

Μελέτη σύνοψης διαμεσολάβησης Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα: «Η εφαρμογή της διοικητικής υποστήριξης μεταξύ Δήμων στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλλικράτης» - Η περίπτωση των υπηρεσιών πολεοδομίας».

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.5.

Εισήγηση επί εγγράφου Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Αποτέλεσμα αυτοψίας» στην παιδική χαρά επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 1 (πλατεία Μαγγίνα), Δ. Κ. Μελισσίων.

 

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις για τις 29/10/2013

08:30π.μ. Σύσκεψη Δημάρχου με Τοπικό Αντιδήμαρχο Δ. Κ. Πεντέλης και νέο Τοπικό Αντιδήμαρχο Δ. Κ Πεντέλης (από 1/11/2013) σχετικά με την τελετή παράδοσης – παραλαβής

 

09:00π.μ. Σύσκεψη Δημάρχου με Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Δ. Κ. Πεντέλης

 

13:00μ.μ. Προσυμβούλιο Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πεντέλης

 

17:00μ.μ. Προσυμβούλιο Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πεντέλης

 

18:00μ.μ. Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Πεντέλης

 

Συμμετέχοντες

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης