Συνάντηση 21-10-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

 

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

 

1.2.

Ενημερωτικό Σημείωμα σύμφωνα με τη νομοθεσία σχετικά με την εγγραφή παιδιών στο Ληξιαρχείο.

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.3.

Προώθηση ενεργειών επί εγγράφου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Εκκαθάριση Αναπτυξιακής Μελισσίων – Ν. Πεντέλης Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΜΝΕΠ Α.Ε.)».

Νομικός Σύμβουλος (τηλ.2132050016)

 

1.4.

Μελέτη – προώθηση ενεργειών επί του αριθμ. πρωτ.: 606/710/51632/15-10-2013 εγγράφου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με θέμα: «Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων-Συμβάσεις επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών» - Υποβολή συνημμένου πίνακα από τις Σχολικές Επιτροπές Ά/Βαθμιας και ΄Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης μέχρι 10/11/2013.

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (τηλ.2132050079)

 

1.5.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: 41824/17-10-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συγκρότηση και λειτουργία Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων».

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.6.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με τον ελαιοχρωματισμό κερκίδων Γηπέδου Μπάσκετ Γυμνασίου – Λυκείου Δ. Κ. Πεντέλης.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.7.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό οδού Κλεισθένους εντός ορίων Δ. Πεντέλης.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.8.

Εισήγηση – προώθηση ενεργειών σχετικά με τον εμβολιασμό των αλεπούδων για την αντιμετώπιση της λύσσας.

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (τηλ.2132050079)

 

1.9.

Σύνταξη πίνακα ερπυστριοφόρων ανά Δημοτική Κοινότητα Δ. Πεντέλης –   Εξοπλισμός οχημάτων Δ. Πεντέλης με αλυσίδες και τοποθέτηση λεπίδων στα οχήματα μετά την 28η Οκτωβρίου 2013.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.10.

Αποστολή εγγράφου υπενθύμισης στην Περιφέρεια Αττικής σχετικά με την αποκατάσταση πρανών ρεμάτων Δ. Πεντέλης.

Τ.Υ.   (τηλ.2132050051)

 

Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις για τις 21/10/2013

 

12:00μ.μ. Σύσκεψη Δημάρχου με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δ. Πεντέλης σχετικά με τον εορτασμό της επετείου «28η Οκτωβρίου 1940»

Συμμετέχοντες

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης