Συνάντηση 16-10-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

 

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

 

1.2.

Ανάρτηση Δελτίου Τύπου στην ιστοσελίδα του Δ. Πεντέλης σχετικά με την έναρξη δωρεάν σεμιναρίων ψυχολογικής υποστήριξης στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων         Δ. Κ. Πεντέλης στις 15/10/2013.

 

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (τηλ.2132050079)

 

1.3.

Αυτοψία στον αύλειο χώρο του 5ου Νηπιαγωγείου Δ. Κ. Μελισσίων για την αποκατάσταση της μοκέτας.

 

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.4.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με τη διαγράμμιση οδοστρώματος οδού Καλισσίων,          Δ. Κ. Πεντέλης.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050026)

 

1.5.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με την προσφυγή δημότη από οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, Δ. Κ. Πεντέλης για αναδρομικά τέλη ακίνητης περιουσίας.

Τμήμα Εσόδων (τηλ.2132050061)

 

1.6.

Δήλωση συμμετοχής Θεματικής Αντιδημάρχου και Προϊσταμένης Οικονομικής Υπηρεσίας Δ. Πεντέλης στην Ημερίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα:                     «Ο έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο» η οποία θα πραγματοπιηθεί στις 17/10/2013 17:00μ.μ. στο Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Αιόλου 82-84, Αθήνα, 1ος όροφος).

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.7.

Προώθηση ενεργειών επί εγγράφου Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ με θέμα: «Ανύψωση φρεατίου βάνας φυσικού αερίου στην συμβολή των οδών Λ. Πηγής και Αναπήρων Πολέμου, Δ. Κ. Μελισσίων Δ. Πεντέλης».

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.8.

Έκδοση Απόφασης Δημάρχου για αναπλήρωση της Προϊσταμένης Οικονομικής Υπηρεσίας Δ. Πεντέλης από τον Τμηματάρχη το διάστημα 21/10/2013-25/10/2013 λόγω συμμετοχής της σε σεμινάριο.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050002)

 

1.9.

Μελέτη – προώθηση ενεργειών επί του αριθμ. πρωτ.: 41273/15-10-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.10.

Σύνταξη μελέτης για αγωγό ομβρίων υδάτων στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Κωνσταντινουπόλεως, Δ. Κ. Ν. Πεντέλης.

Τ.Υ. (τηλ.2132050051)

 

1.11.

Εισήγηση επί προγράμματος FUTURE LIBRARY του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (τηλ.2132050079)

 

1.12.

Μελέτη Νέου Κώδικα δικηγόρων.

Νομικός Σύμβουλος (τηλ.2132050016)

 

1.13.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής οχημάτων Δ. Πεντέλης - Επίσπευση εν’ όψει και της χειμερινής περιόδου (εκχιονιστικά).

Τμήμα Προμηθειών (τηλ.2132050070)

 

1.14.

Αυτοψία στη συμβολή των οδών Έλλης 28 και Αγίου Γεωργίου, Δ. Κ. Ν. Πεντέλης - Εισήγηση επί του θέματος.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις για τις 16/10/2013

 

08:30π.μ. Σύσκεψη Δημάρχου με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δ. Πεντέλης σχετικά με τη λειτουργία Κοιμητηρίων Δ. Πεντέλης

 

  

18:00μ.μ. Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πεντέλης για τον Απολογισμό Δράσεων της Δημοτικής Αρχής έτους 2012 (Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Δ. Κ. Μελισσίων, Πόντου & Ψαθά, Μελίσσια)

 

Συμμετέχοντες

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης