Συνάντηση 03-10-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Έλεγχος υλοποίησης τρεχουσών υποχρεώσεων κατά Διεύθυνση και Τμήμα.

 

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050003)

 

1.2.

Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης στην οδό Μαραθώνος, Δ. Κ. Μελισσίων – Διεκπεραιώθηκε.

 

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.3.

Απάντηση σε επιστολή ΚΚΕ σχετικά με ερώτημα των βουλευτών του στη Βουλή για την παραχώρηση του Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας στο Δ. Πεντέλης.

 

 

Γραφείο Δημάρχου   (τηλ.2132050002)

 

1.4.

Απάντηση επί εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.5.

Εισήγηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Πεντέλης για τον Ισολογισμό Εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ. Μελισσίων και για τον Ισολογισμό Έναρξης Χρήσης για τον Οργανισμό Εργασίας Δ. Μελισσίων.

Θεματικός Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050005)

 

1.6.

Μελέτη – εισήγηση επί αριθμ. 1222/26-9-2013 ΠΟΛ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 25969/25.07.2013 (ΦΕΚ Β’ 1813) και παροχή σχετικών οδηγιών» σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω συμψηφισμού.

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.7.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: Δ29α/Φ11/Γ.Π. οικ. 31924/1249/30-9-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013» - Ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα Δ. Πεντέλης μόλις παραληφθούν τα σχετικά Δελτία.

Προϊστάμενος Δ/νσης ΚΕΠ Δ. Πεντέλης                     (τηλ. 2108105980) & Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (τηλ.2132050079)

 

1.8.

Μελέτη Γνωμοδότησης Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου σε ΟΤΑ.

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.9.

Μελέτη Νομολογίας Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την προμήθεια καυσίμων.

Τμήμα Προμηθειών   (τηλ.2132050070)

 

1.10.

Μελέτη σχετικών διατάξεων για την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων.

Τμήμα Προμηθειών   (τηλ.2132050070)

 

1.11.

Μελέτη της αριθμ. πρωτ.: Π1/2100/20-9-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014» - Προθεσμία: 31/10/2013.

Τμήμα Προμηθειών   (τηλ.2132050070)

 

1.12.

Μελέτη – εισήγηση επί Σχεδίου Νόμου με θέμα: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις για τις 3/10/2013

 

12:00μ.μ. Σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αίθουσα Jacqueline de Romilly με θέμα: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»

Συμμετέχοντες

 

Θεματικός Αντιδήμαρχος Δ. Πεντέλης                 Μούστρης Παναγιώτης

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν238
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261964

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση