Συνάντηση 04-09-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Επικοινωνία με τους Προέδρους Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δ. Πεντέλης» και «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δ. Πεντέλης» σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού έτους 2014.

Θεματική Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050007) & Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.2.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με την πληρωμή των εκκαθαριστών της ΑΜΝΕΠ.

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.3.

Αποστολή εγγράφου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Περιφερειάρχη Αττικής με κοινοποίηση στην Ιερά Μονή Πεντέλης επί εγγράφου του Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE με κωδικό θέσης 1001097 Αναμεταδότης Πεντελικού στη θέση Αγίων Ασωμάτων, Δ. Κ. Πεντέλης».

Δ.Π.Ε.   (τηλ.2132050031/29)

 

 

1.4.

Εισήγηση επί εγγράφου Δ. Αγίας Παρασκευής με θέμα: «Περαίωση αλληλογραφίας της Υπηρεσίας Δόμησης».

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.5.

Εισήγηση σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής σε σεμινάριο με θέμα:                      «Έκδοση ηλεκτρονικών διοικητικών εγγράφων – ηλεκτρονική υπογραφή» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 & 12/9/2013 16:00μ.μ. – 21:00μ.μ. και στις 12 & 13/9/2013 9:00π.μ. – 14:00μ.μ., Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα.

Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλ.2132050078)

 

1.6.

Προώθηση ενεργειών επί εγγράφου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Δικαιολογητικά για επιχορήγηση Δήμων» σχετικά με την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στις 6/5/2012 και 17/6/2012.

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.7.

Μελέτη εγγράφου Υπουργείου Τουρισμού με θέμα: «Ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο επιβολής προστίμων για ελεύθερη κατασκήνωση».

Δ.Π.Ε./ΚΥΕ (τηλ.2132050027)

 

1.8.

Μελέτη του από 2/9/2013 Ενημερωτικού Σημειώματος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τις εποχιακές διαδικασίες ΚΕΠ προς πολίτες.

Προϊστάμενος Δ/νσης ΚΕΠ Δ. Πεντέλης                     (τηλ. 2108105980)

 

1.9.

Μελέτη της αριθμ. 28153/126/28.08.2013 (ΦΕΚ 2163/30.08.2013 τεύχος Β’) Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 5072/ 6/25.2.2013 απόφασης (ΦΕΚ 449/Β'/25.2.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι υποπαράγραφοι ΙΑ».

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.10.

Μελέτη της αριθμ. Φ.80.000/οικ.23837/4495/16.08.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 139/30.08.2013 τεύχος Β’) με θέμα: «Προσδιορισμός του ύψους χρηματοδότησης του προγράμματος ‘’Βοήθεια στο σπίτι’’ κατά την περίοδο από 1/4/2013 έως 30/9/2013».

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (τηλ.2132050079)

 

1.11.

Μελέτη – Εισήγηση επί του αριθμ. πρωτ.: οικ. 34832/2-9-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.12.

Ανακοίνωση για την εθελοντική ενισχυτική διδασκαλία για τη νέα σχολική χρονιά.

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (τηλ.2132050079)

 

1.13.

Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή τοιχίου στη γέφυρα του ρέματος Βαλανάρη που συνδέει την περιοχή Νταού Πεντέλης με την Πεντέλη η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τη θεομηνία στις 22/2/2013.

Τ.Υ. (τηλ.2132050051)

 

Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 4/9/2013

08:30π.μ. Αυτοψία Δημάρχου και υπαλλήλου Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Πεντέλης στην οδό Αλεξανδρουπόλεως, Δ. Κ. Μελισσίων έπειτα από καταγγελία δημότη σχετικά με τη διάνοιξη φρεατίων ομβρίων υδάτων στα πλαίσια αντιπλημμυρικών έργων.

 

10:00π.μ. Ημερίδα ΚΕΔΕ στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Μυλλέρου 73-77, Μεταξουργείο) με θέμα: «Η Αξιολόγηση των Δήμων ως εργαλείο βελτίωσης της αποδοτικότητας και των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00μ.μ. Σύσκεψη Δημάρχου, Θεματικών Αντιδημάρχων, Τοπικών Αντιδημάρχων, Προέδρων Σχολικών Επιτροπών και των αρμόδιων υπηρεσιών Δ. Πεντέλης με τους Διευθυντές των Σχολείων Δ. Πεντέλης

21:00μ.μ. Το Εθελοντικό Κλιμάκιο Πολιτικής Προστασίας Πεντέλης παρουσιάζει τους Λάκη Παπαδόπουλο και Γιάννη Γιοκαρίνη στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, τέρμα οδού Λόρδου Βύρωνος, Δ. Κ. Πεντέλης

Τιμή εισόδου: 10,00€

Τα έσοδα θα διατεθούν στην Εστία δωρεάν διανομής τροφίμων – ρούχων & οικιακού εξοπλισμού του Εθελοντικού Κλιμακίου Πολιτικής Προστασίας Πεντέλης.

Συμμετέχοντες

 

 

 

 

Δήμαρχος,               Θεματικοί Αντιδήμαρχοι, Τοπικοί Αντιδήμαρχοι (προαιρετικά),             Πρόεδροι Ν.Π.Δ.Δ., Πρόεδροι Σχολικών Επιτροπών (προαιρετικά), Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης Πληροφορικής – Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν64
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261790

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση