Συνάντηση 19-08-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Πραγματοποιήθηκε από το Δήμαρχο η πρωϊνή ενημέρωση των έντεκα (11) υπαλλήλων που προσλήφθηκαν στο Δ. Πεντέλης με σύμβαση οχτάμηνης διάρκειας και αναμένονται άλλοι εφτά (7) – Έγινε η κατανομή τους ανά Δημοτική Κοινότητα.

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.2.

Προώθηση ενεργειών για την επισκευή της σκούπας Δ. Κ. Μελισσίων.

Τοπικός Αντιδήμαρχος  Δ. Κ. Μελισσίων (τηλ.2132050041) & Τμήμα Προμηθειών (τηλ.2132050070)

 

1.3.

Σημειακή παρέμβαση και τροποποίηση σχεδίου στα όρια με το ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050029)

 

1.4.

Μελέτη του αριθμ. Πρωτ.: Π1/1714/12-8-2013 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα:                     «Σχετικά με την υλοποίηση ενοποιημένων δημόσιων συμβάσεων. Υλοποίηση Δημόσιων Συμβάσεων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων)».

Τμήμα Προμηθειών (τηλ.2132050070)

 

1.5.

Μελέτη εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ οικονομικού έτους 2014».

 

Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.6.

Ενημέρωση Δημάρχου σχετικά με την αύξηση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών παιδικής φροντίδας της αυτοδιοίκησης για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» από πόρους του ΕΣΠΑ, ώστε να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις.

 

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050004-84)

 

1.7.

Μελέτη εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διευκρινίζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος κινητικότητας.

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.8.

Μελέτη του αναθεωρημένου οδηγού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΔΑΕ).

Τ.Υ.               (τηλ.2132050051-43)

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν114
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261840

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση