Συνάντηση 29-07-13

 

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /

 

1.1.

Σύνταξη μελέτης σχετικά με την περίφραξη του ΝΑΤ ΝΙΕΝ επί της οδού Εμπορικής Ναυτιλίας, Δ. Κ. Μελισσίων.

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.2.

Μετακίνηση καθρέφτη ελέγχου κυκλοφορίας επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Καλισσίων και Καραολή Δημητρίου, Δ. Κ. Πεντέλης.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.3.

Περισυλλογή πευκοβελόνων από οδό Παπανικολή 8, Δ. Κ. Μελισσίων.

 

Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ. Κ. Μελισσίων (τηλ.2132050041)

 

1.4.

Αποστολή του σχετικού Νόμου με θέμα: «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών» και της αριθμ. Α2-747/25-7-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) που αφορούν θέματα επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών» στους Τοπικούς Αντιδημάρχους Δ. Κ. Μελισσίων και Δ. Κ. Ν. Πεντέλης για πιστή εφαρμογή.

Δ.Π.Ε./ΚΥΕ (τηλ.2132050027)

 

1.5.

Μελέτη εγκυκλίου για την κατάργηση της ειδικότητας των σχολικών φυλάκων – Προώθηση ενεργειών.

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.6.

Ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα και στις Δημοτικές Κοινότητες Δ. Πεντέλης σχετικά με την αριθμ.Οικ 34547/13/11.07.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1785/24.07.2013 τεύχος Α’) με θέμα: «Καθορισμός σημείων υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο Νομό Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» και την εγγραφή στα Δημοτολόγια ενηλίκων και ανήλικων τέκνων αλλοδαπών που έχουν λάβει την ελληνική ιθαγένεια μέχρι τις 15/11/2012.

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.7.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: 2/40464/0026, 2/12572/0026, /59065/00226/23.07.2013 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παρακράτηση και απόδοση αμοιβής δικηγόρου».

Νομικός Σύμβουλος (τηλ.2132050016)

 

1.8.

Μελέτη της αριθμ. 1182/2013 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαμβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α΄/29.02.2012) και του άρθρου πρώτου της από 30.4.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ 103 Α΄/30.04.2012), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ 180 Α΄/20.09.2012)».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075), Ο.Υ. (τηλ.2132050056) & Νομικός Σύμβουλος (τηλ.2132050016)

 

1.9.

Αποστολή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δ. Πεντέλης στον ΕΔΣΝΑ για την αποστολή πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου.

 

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλ.2132050078)

 

1.10.

Αποκατάσταση ζημιών (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων) στην κεντρική Πλατεία  Δ. Κ. Ν. Πεντέλης έπειτα από βανδαλισμούς που έγιναν τη νύχτα 28/29 Ιουλίου 2013 από αλλοδαπό που κρατείται στο Α. Τ. Πεντέλης.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.11.

Μελέτη διατάξεων σχετικά με τη μείωση θέσεων ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών.

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.12.

Ανάρτηση δελτίου τύπου στην ιστοσελίδα Δ. Πεντέλης σχετικά με τις δηλητηριάσεις σκύλων στη Δ. Κ. Πεντέλης.

 

Γραφείο Τύπου (τηλ.2132050018)

 

Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 29/7/2013

 

20:00μ.μ. Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας Αγίου Σύλλα στον Ιερό Ναό Αγ. Σύλλα, Δ. Κ. Ν. Πεντέλης.

 

Συμμετέχοντες

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

 

 


Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν94
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1264303

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση