Συνάντηση 10-07-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Μελέτη Σχεδίου Νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

 

1.2.

Προώθηση ενεργειών για την εξόφληση λογιστή σχετικά με την παροχή υπηρεσιών του στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Πεντέλης – Δ.Ε.Α.Π.

Θεματική Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050007) & Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.3.

Αποστολή εγγράφου στην Περιφέρεια Αττικής σχετικά με την επισκευή αγωγού στη Λ. Δημοκρατίας, Δ. Κ. Μελισσίων και την τοποθέτηση συμπληρωματικού αγωγού ομβρίων στην οδό Λ. Πηγής, Δ. Κ. Μελισσίων.

Τ.Υ. (τηλ.2132050051)

 

 

1.4.

Εισήγηση σχετικά με τη στελέχωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δ. Πεντέλης».

 

Θεματικός Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050005), Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075) & Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

 

 

1.5.

Απάντηση σε έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Στοιχεία συγκεντρωτικής μηνιαίας κατάστασης αριθμού υπαλλήλων και δαπανών μισθοδοσίας».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075) & Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

 

1.6.

Αποστολή εγγράφου στην ΕΥΔΑΠ σχετικά με την αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στη Δ. Κ. Μελισσίων.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.7.

Αποστολή εγγράφου στο Δασαρχείο Πεντέλης σχετικά με την επιτόπια αποκατάσταση δασικού δρόμου στη Δ. Κ. Πεντέλης.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.8.

Δήλωση συμμετοχής υπαλλήλων Δ. Πεντέλης στο Σεμινάριο με θέμα: «Αξιολόγηση λειτουργίας δομών των ΟΤΑ και η εφαρμογή τους σύμφωνα με το πρόσφατο νομικό πλαίσιο» που θα πραγματοποιηθεί στις 9/9/2013.

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.9.

Τοποθέτηση καθρέπτη ελέγχου κυκλοφορίας στην οδό Κύπρου, Δ. Κ. Μελισσίων – Αναμένεται η προμήθεια καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.10.

Μετακίνηση κάδου απορριμμάτων από συμβολή οδών Κύπρου και Παπανικολή,               Δ. Κ. Μελισσίων.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.11.

Μελέτη της αριθμ. 151/2013 Γνωμοδότησης Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τους περιορισμούς στα σημεία πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050027)

 

1.12.

Μελέτη της αριθμ. 149/2013 Γνωμοδότησης Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τις αποδοχές σε κατάσταση αργίας υπαλλήλων.

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.13.

Μελέτη της αριθμ. 76/2013 Γνωμοδότησης Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εκχώρηση ποσού των δόσεων εξόφλησης δανείου από μισθοδοσία υπαλλήλου.

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.14.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: οικ. 26184/27-6-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Καθυστέρηση της Έναρξης Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Διασύνδεσης Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων                     (ΠΣ Δι.ΔΗ.Λ.)» - Ενημέρωση Ληξιάρχων Δ. Πεντέλης.

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.15.

Μελέτη της αριθμ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1586/21.06.2013 τεύχος Β’) με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ' αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης».

 

Δ.Π.Ε./ΚΥΕ (τηλ.2132050027)

 

1.16.

Τοποθέτηση καλάθων απορριμμάτων στην Πλατεία Αγίου Σύλλα, Δ. Κ. Ν. Πεντέλης και εισήγηση σχετικά με την απομάκρυνση υπερκατασκευών.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.17.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με την ανανέωση περιόδου εκχώρησης χώρου ονόματος «melissia.gr».

Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλ.2132050078)

 

1.18.

Απάντηση επί εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Παροχή απολογιστικών στοιχείων πραγματικού κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους, για το χρονικό διάστημα από 1/9/2012 έως 30/6/2013».

Τμήμα Προμηθειών (τηλ.2132050070)

 

1.19.

Εισήγηση σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής αρμόδιων υπαλλήλων Δ. Πεντέλης στο συνέδριο με θέμα: «Smart & Sustainable Cities Conference – From Modelling to Practice» που θα πραγματοποιηθεί στις 16/7/2013 στο Αμφιθέατρο ΟΤΕAcademy, Αθήνα.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 10/7/2013

08:30π.μ. Παρουσίαση κυκλοφοριακής μελέτης Δ. Κ. Μελισσίων

Συμμετέχοντες

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν156
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1262784

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση