Συνάντηση 10-06-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Αυτοψία – τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης στην οδό Κ. Καραμανλή λόγω έναρξης εργασιών επέκτασης αγωγών ομβρίων.

Τ.Υ. (τηλ.2132050045) & Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.2.

Εισήγηση σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη δημιουργία εθελοντικής δημοτικής αστυνομίας έπειτα από πρόταση δημοτών.

 

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075) & Νομικός Σύμβουλος (τηλ.2132050016)

 

1.3.

Προώθηση ενεργειών έπειτα από την αποστολή μηνύσεων Αστυνομικού Τμήματος Δ. Κ. Μελισσίων για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δ. Κ. Μελισσίων.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050027)

 

1.4.

Απάντηση επί εγγράφου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την αποστολή στοιχείων και απόψεων αναφορικά με το ζήτημα ορίων μεταξύ                      Δ. Παλλήνης (Δ. Κ. Γέρακα) και Δ. Πεντέλης.

Δ.Π.Ε.   τηλ.2132050029)

 

1.5.

Εισήγηση σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής αρμόδιων υπαλλήλων Δ. Πεντέλης στην Ημερίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) που θα πραγματοποιηθεί στις 12/6/2013 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Τμήμα Προμηθειών (τηλ.2132050070)

 

1.6.

Αυτοψία στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Δ. Κ. Ν. Πεντέλης (κάθοδο) για την αντικατάσταση πλακών.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020/21/23)

 

1.7.

Αυτοψία στην Πλατεία Αγ. Γεωργίου, Δ. Κ. Μελισσίων έπειτα από αίτημα δημότη για την αποκατάσταση πλακών.

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.8.

Σύνταξη μελέτης σχετικά με τη σήμανση οδού Σερίφου, Δ. Κ. Μελισσίων λόγω αυξημένης ταχύτητας οχημάτων.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050026)

 

1.9.

Αυτοψία στην πλατεία Γκιούλμπαξε, Δ. Κ. Μελισσίων έπειτα από πρόταση κατοίκων για δενδοφύτευσή της – Σύνταξη σχετικής μελέτης – εισήγηση.

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.10.

Δήλωση συμμετοχής αρμόδιων υπαλλήλων Δ. Πεντέλης στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πανεπιστημίου COLUMBIA στην Αθήνα με θέμα την Ανακύκλωση και την Αειφόρο Διαχείριση Αποβλήτων που θα πραγματοποιηθεί 1-5/7/2013 στις εγκαταστάσεις ΑΙΤ στην Παιανία.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020/21/23) & Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.11.

Προώθηση ενεργειών επί εγγράφου Υπηρεσίας Δόμησης Δ. Αγ. Παρασκευής με θέμα: «Αίτηση ακυρώσεως για υπόθεση αυθαιρέτου επί των οδών Σίφνου και Δουκίσσης Πλακεντίας, Δ. Κ. Μελισσίων».

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.12.

Εισήγηση επί πρότασης επιχείρησης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ» σχετικά με Σεμινάριο – Διημερίδα για τα κρατικά αυτοκίνητα με θέμα: «Νομοθεσία – Νομολογία – Διοικητική πρακτική των κρατικών αυτοκινήτων».

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020/21/23)

 

Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 10/6/2013

08:30π.μ. Οικονομική Επιτροπή Δ. Πεντέλης

 

13:00μ.μ. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Πεντέλης

 

18:00μ.μ. Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Πεντέλης

Συμμετέχοντες

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης