Συνάντηση 29-05-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Άμεση και έγκαιρη υλοποίηση του εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Νομικών Προσώπων ΟΤΑ».

 

Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.2.

Απάντηση επί εγγράφου της Ανώνυμης Εταιρείας ΠΑΡΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗ Α.Ε. σχετικά με τη σήμανση και περίφραξη των πηγαδιών εντός του χώρου Παπαδημητρίου, Δ. Κ. Μελισσίων και ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα                Δ. Πεντέλης για την ελλιπή περίφραξη των πηγαδιών.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020) & Γραφείο Τύπου (τηλ.2132050018)

 

1.3.

Παρακολούθηση ενεργειών επί εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΕΚΑ) του πρώην Δ. Μελισσίων».

Θεματικός Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050005)

 

1.4.

Απάντηση επί εγγράφου Τεχνικής Εταιρείας «ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.» για την αποπληρωμή του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου» στη Δ. Κ. Μελισσίων.

Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.5.

Προώθηση ενεργειών επί κατασχετηρίου εταιρείας «ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΟΝ Χ. ΜΩΡΙΚΗΣ –   Ι. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Ο.Ε.» κατά της εταιρείας «Γ. ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε».

Νομικός Σύμβουλος (τηλ.2132050016) & Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.6.

Πλήρη τήρηση των φακέλων προσωπικού Δ. Πεντέλης.

 

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050088)

 

1.7.

Ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα Δ. Πεντέλης επί του αριθμ. πρωτ.: ΠΟΛ 1117/27-5-2013 εγγράφου Υπουργείου Οικονομικών με θέμα:                              «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου».

 

Ο.Υ. (τηλ.2132050054) & Γραφείο Τύπου (τηλ.2132050018)

 

1.8.

Αποστολή εγγράφου στο Υπουργείο Εσωτερικών επί του αριθμ. πρωτ.:                11468/25-4-2013 εγγράφου του σχετικά με την άδεια προσωπικού ΙΔΟΧ δημοτικών παιδικών σταθμών.

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.9.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: 12008/24-4-2013 εγγράφου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την υπέρβαση κατανάλωσης καυσίμων οχημάτων υπηρεσιών καθαριότητας.

 

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.10.

Μελέτη – εφαρμογή του αριθμ. πρωτ.: Ε40/267/22-5-2013 εγγράφου του ΙΚΑ με θέμα: «Δηλώσεις οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.11.

Μελέτη του από 22/5/2013 Νομοσχεδίου που ψηφίστηκε με θέμα:
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

 

Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 2132050070)

 

1.12.

Ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα Δ. Πεντέλης επί του αριθμ. πρωτ.: 17583/22-5-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ο ν. 4014/2011 και   οι υπαίθριες διαφημιστικές κατασκευές».

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050027)

 

1.13.

Ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα Δ. Πεντέλης επί του αριθμ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. ΟΙΚ 46848/22-5-2013 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079) & Γραφείο Τύπου (τηλ.2132050018)

 

1.14.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: 2729/24-5-2013 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π».

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.15.

Ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα Δ. Πεντέλης επί του αριθμ. πρωτ.:   ΠΟΛ 1108/15-5-2013 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Διαδικασίες λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης της εκκαθάρισης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων έτους 2010, εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων – δηλώσεων και ημερομηνία ανάρτησης των σημειωμάτων αυτών».

Ο.Υ. (τηλ.2132050054) & Γραφείο Τύπου (τηλ.2132050018)

 

1.16.

Ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα Δ. Πεντέλης για την Ημέρα κατά του Καπνίσματος την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013.

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.17.

Αποστολή εγγράφου στους πολίτες σχετικά με τη χρέωση κατασκευής αγωγών αποχέτευσης στις οδούς Παπαναστασίου και Κρήτης, Δ. Κ. Μελισσίων.

 

 

Θεματική Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050007)

 

1.18.

Παρακολούθηση ενεργειών Προέδρου Ν. Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δ. Πεντέλης» επί του αριθμ. πρωτ.: 13722/28-5-2013 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα:                        «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα ‘’Άθληση για Όλους’’, περιόδου 2013 – 2014».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.19.

Ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα Δ. Πεντέλης σχετικά με το πρόγραμμα ανέργων κάτω των 29 ετών έπειτα από τη χθεσινή συνάντηση των αρμόδιων Υπουργών.

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077) & Γραφείο Τύπου (τηλ.2132050018)

 

Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 29/5/2013

18:00μ.μ. Εγκαίνια έκθεσης βιβλίων 3ου και 5ου Δημοτικών Σχολείων Δ. Κ. Μελισσίων & Παρουσίαση βιβλίου από τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ειρήνη Λάζαρη, Αμφιθέατρο Σχολείου, Αγ. Ειρήνης 3, Μελίσσια

 

19:00μ.μ. Εκδήλωση του Συλλόγου Αγίος Γεώργιος Γκιούλμπαξε με θέμα: «Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης» - Ομιλία από το συγγραφέα Δημήτρη Τασόπουλο και τραγούδια από τη χορωδία του Συλλόγου, Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Κ. Μελισσίων.

 

Συμμετέχοντες

Θεματικός Αντιδήμαρχος κ. Μούστρης Παναγιώτης

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν227
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261953

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση