Συνάντηση 27-05-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Εισήγηση επί μελέτης Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με θέμα: «Προδιαγραφές του έργου των ομάδων αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των Δομών των Δήμων» - Μελέτη από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Δ. Πεντέλης.

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.2.

Απάντηση επί εγγράφου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών στην οδό Πραξιτέλους, Δ. Κ. Μελισσίων.

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.3.

Μελέτη – προώθηση ενεργειών επί του αριθμ. πρωτ.: οικ. 20947/23-5-2013 εγγράφου (Εγκύκλιος 11) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:   «Παροχή Οδηγιών στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού εν όψει της τουριστικής περιόδου» - Αποστολή εγγράφου στους Τοπικούς Αντιδημάρχους.

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.4.

Απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δημότη με θέμα:                   «Πλατεία Ν. Πεντέλης – κίνηση οχημάτων» σχετικά με την τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) στην κεντρική Πλατεία Δ. Κ. Ν. Πεντέλης λόγω της υψηλής ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050026)

 

1.5.

Σύνταξη μελέτης για την υπογειοποίηση δύο (2) κάδων απορριμμάτων στη  Δ. Κ. Ν. Πεντέλης.

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.6.

Εισήγηση σχετικά με οφειλές Δ. Πεντέλης προς την Τεχνική Εταιρεία ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.

 

 

 

Τ.Υ. (τηλ.2132050045), Ο.Υ. (τηλ.2132050054) & Νομικός Σύμβουλος (τηλ.2132050016)

 

1.7.

Αυτοψία στην οδό Ι. Μεταξά, Δ. Κ. Πεντέλης σχετικά με την επέκταση αγωγού αποχέτευσης έπειτα από αίτημα δημότη – Εισήγηση.

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.8.

Μελέτη εγκυκλίου σχετικά με τα Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας για πληγέντες.

 

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.9.

Μελέτη Σχεδίου Πυροπροστασίας 2013.

 

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 27/5/2013

08:30π.μ. Διοικητικό Συμβούλιο Κληροδοτήματος Κ. Καλαμβόκη

 

18:00μ.μ. Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Πεντέλης 

Συμμετέχοντες

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης