Συνάντηση 14-05-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Προώθηση ενεργειών για συμμετοχή Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων                   Δ. Πεντέλης στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 30-31/5/2013.

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ.2132050080)

 

1.2.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με την εξόφληση των ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της ΑΜΝΕΠ.

 

Θεματικός Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050005)

 

1.3.

Εισήγηση επί εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)».

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.4.

Μελέτη εγγράφου Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Σχετικά με λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου» -                                   Οργάνωση και έλεγχος λειτουργίας των Κλιμακίων.

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050027)

 

1.5.

Προώθηση ενεργειών επί εγγράφων ΔΕΔΔΗΕ με θέμα: «Τοποθέτηση τας σε πίλλαρ δημοτικού φωτισμού στις Διευθύνσεις Σπάρτης και Θερμοπυλών, Τήνου και Σύρου και Τήνου και Αντιπάρου, Δ. Κ. Μελισσίων».

Ο.Υ. (τηλ.2132050056) & Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.6.

Μελέτη – εισήγηση επί εγγράφου Περιφέρειας Αττικής – Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Επικαιροποίηση Εγκυκλίου 33/1998 – Αστυνόμευση και καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων».

 

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.7.

Μελέτη – εισήγηση επί εγγράφου Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού κα Αθλητισμού με θέμα: «Συντελεστές χρηματοδότησης προϋπολογισμού Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2012-2013» -                  Διαβίβαση εγγράφου στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δ. Πεντέλης».

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.8.

Προώθηση ενεργειών για τη διοργάνωση - διεξαγωγή εκδηλώσεων για την               Κυριακή 19 Μαΐου – Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

 

Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ. Κ. Μελισσίων (τηλ.2132050041), Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020) & Γραφείο Τύπου (τηλ.2132050018)

 

1.9.

Μελέτη της αριθμ. 56758/Δ4/24.04.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1131/10.05.2013 τεύχος Β’) Προσθήκη παραγράφου στην με υπ' αριθμ. 64321/Δ4/ 18-5-2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1003/ τ.Β'/2008) με θέμα: «Λειτουργία κυλικείων Δημοσίων Σχολείων» - Ενημέρωση σχολικών κυλικείων στο Δ. Πεντέλης.

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050027)

 

1.10.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: ΟΙΚ. 6125/412/Φ 17.1/10-5-2013 εγγράφου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Εφαρμογή του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) για την ίδρυση Πρατηρίου Άρτου και την λειτουργία Εγκατάστασης Περάτωσης Έψησης (bake off)».

 

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050027)

 

1.11.

Μελέτη της αριθμ. οικ. 17507 (ΦΕΚ 1069/Β/29-4-2013) ΚΥΑ του Υπουργείου Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του όρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2013».

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.12.

Εισήγηση επί Σχεδίου Νόμου Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.13.

Προώθηση ενεργειών για τη συμμετοχή εκλεγμένων γυναικών του Δ. Πεντέλης και των Τοπικών Συμβουλίων του στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 16 Ιουνίου 2013 στο Νομό Κυκλάδων, στο νησί της Άνδρου.

 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ.2132050080)

 

1.14.

Προώθηση ενεργειών για συμμετοχή υπαλλήλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης Δ. Πεντέλης στην Ημερίδα που διοργανώνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με τίτλο: «Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας – Τεχνολογία αιχμής για το παρόν και το μέλλον» στα πλαίσια του Έργου Regeocities - Η ημερίδα θα λάβει χώρα στο ‘Ωδείο Αθηνών’ (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β’ 17-19) στις 22 Μαΐου 2013 στις 9:30 πμ.

 

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.15.

Επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την αποκατάσταση του ρέματος Βαλανάρη που συνδέει την περιοχή Νταού Πεντέλης με την Πεντέλη το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές από τη θεομηνία στις 22/2/2013.

 

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 14/5/2013

08:30π.μ. Αυτοψία Δημάρχου με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποδομών Δ. Πεντέλης

στην οδό Κ. Τσιμπρικίδη, Δ. Κ. Μελισσίων

 

Συμμετέχοντες

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν227
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1263439

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση