Συνάντηση 13-05-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Προσοχή στη συμπεριφορά εργαζομένων Δ. Πεντέλης προς τους πολίτες – «Αφεντικό μας είναι ο πολίτης».

 

1.2.

Ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα Δ. Πεντέλης σχετικά με την ενημέρωση κατοίκων Δ. Πεντέλης για την υποβολή τροποποιήσεων σχετικά με το Ειδικό Τέλος ΕΕΤΗΔΕ μέχρι 15/5/2013.

 

Τμήμα Εσόδων (τηλ.2132050061)

 

1.3.

Μελέτη εγγράφου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:  «Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου κατόπιν έγκρισης χορηγηθείσας το 2011».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.4.

Αποστολή εγγράφου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής επί της αριθμ. 547/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη συμμετοχή στη Διοίκηση Ιδρυμάτων μελών που προέρχονται από Δήμους που καταργήθηκαν με το Ν. 3852/2010 όσον αφορά το Κληροδότημα Γεώργιου Ευαγγελινού.

Γραφείο Δημάρχου (τηλ.2132050002)

 

1.5.

Εισήγηση επί εγγράφου Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου σχετικά με τη σηματοδοσία της Πηγής Αφροδίτης, Δ. Κ. Μελισσίων

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.6.

Σύνταξη πίνακα επιφυλακής Ληξιάρχων Δ. Πεντέλης τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες σε εφαρμογή εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων Ληξιαρχικών πράξεων».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ.2132050075)

 

1.7.

Μελέτη του Νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) με θέμα: «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.8.

Μελέτη Νομολογίας Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την έκδοση καταλογιστικής πράξης – προηγούμενη ακρόαση.

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.9.

Μελέτη Νομολογίας Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο δαπανών επιχορηγήσεων.

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

1.10.

Μελέτη της αριθμ. 15693/18-4-2013 (ΦΕΚ 1096/Β/5-2013) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία τροποποιείται υπ’ αριθ. 28492/11.05.2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» και δίνεται παράταση μέχρι τις 31.12.2014.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.11.

Μελέτη της παρ. 5 άρθρο 61 Ν. 4146/2013 που αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 4 Ν. 4013/2011 σχετικά με την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Τμήμα Προμηθειών (τηλ.2132050070)

 

1.12.

Μελέτη – εφαρμογή του αριθμ. πρωτ.: 30638/30-4-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Γνωστοποίηση υπερωριακής απασχόλησης και ειδικό βιβλίο υπερωριών».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.13.

Εισήγηση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»: Συναντήσεις Αδελφοποιημένων Πόλεων, Σχέδια Πολιτών, Μέτρα Υποστήριξης και Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη

 

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλ.2132050078)

 

1.14.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: Φ1300181/10352/7-5-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μείωση υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα και παροχή οδηγιών για θέματα πολιτογράφησης».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.15.

Προώθηση ενεργειών σχετικά με σημειακή τροποποίηση σχεδίου Κοιμητηρίου Δ. Κ. Πεντέλης.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050029)

 

1.16.

Επισκευή βρύσης στην πηγή Αγ. Ασωμάτων, Δ. Κ. Πεντέλης.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.17.

Εισήγηση σχετικά με τη μετακίνηση εξέδρας πολιτιστικών δράσεων στην Πλατεία Ελευθερίας (Πλατεία Αγ. Γεωργίου), Δ. Κ. Μελισσίων.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.18.

Ενημέρωση Προέδρων Σχολικών Επιτροπών Δ. Πεντέλης σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής σε Ημερίδα στο Δ. Καλλιθέας με θέμα: «Αλλεργικό παιδί στο Σχολείο» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15/5/2013 19:00μ.μ.

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.19.

Προώθηση ενεργειών έπειτα από την κλοπή καντηλιών στο Κοιμητήριο Δ. Κ. Πεντέλης.

Τοπικός Αντιδήμαρχος       Δ. Κ. Πεντέλης                     (τηλ.2132140602) & Νομικός Σύμβουλος       (τηλ.2132050016)

 

1.20.

Εισήγηση επί εγγράφου Φαρμακοποιών Δ. Κ. Ν. Πεντέλης και Πεντέλης σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.21.

Εισήγηση – απάντηση επί αιτήματος κας Βέρας Μεσσήνης σχετικά με την παραχώρηση Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας, Δ. Κ. Πεντέλης στις 3/6/2013.

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.22.

Εισήγηση επί αιτημάτων 1ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Μελισσίων, Ένωσης Ποντίων και Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης σχετικά με τη διάθεση μεταφορικού μέσου για τη μεταφορά μελών στις 18-19/5/2023, 19/5/2013 και 26/5/2013 αντίστοιχα.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050026)

 

1.23.

Προώθηση ενεργειών έπειτα από ληστεία σε κατάστημα στη Δ. Κ. Μελισσίων.

Θεματική Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050007)

 

1.24.

Προγραμματισμός σύσκεψης Θεματικού Αντιδημάρχου με τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού Δ. Πεντέλης» και τους Προέδρους των Συλλόγων σχετικά με τον προγραμματισμό των πολιτιστικών δράσεων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.25.

Αποστολή εγγράφου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σχετικά με τον επαναπρογραμματισμό καλλιτεχνικού διαγωνισμού με τη συμμετοχή Δημοτικών Σχολείων για την Ημέρα Ενέργειας στις αρχές του νέου σχολικού έτους.

Τ.Υ. (τηλ.2132050051)

 

1.26.

Προώθηση ενεργειών για την ολοκλήρωση της μελέτης προμήθειας σάκων απορριμμάτων.

Τ.Υ. (τηλ.2132050051)

 

Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 13/5/2013

10:00π.μ. Σύσκεψη Δημάρχου με τους Θεματικούς Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Ν.Π.Δ.Δ. και τους Διευθυντές Δ. Πεντέλης σχετικά με τη στοχοθεσία και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.)

10:00π.μ. Γιορτή Κεντρικού ΚΑΠΗ Δ. Κ. Μελισσίων για την ημέρα της μητέρας

12:00μ.μ. Εκτελεστική Επιτροπή Δ. Πεντέλης

Συμμετέχοντες

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν285
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261406

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση