Συνάντηση 25-04-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Απάντηση στο αριθμ. πρωτ.: 16310/23-4-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Επικαιροποίηση στοιχείων του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».

Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλ.2132050078)

 

1.2.

Απάντηση στο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διάθεση πιστώσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για καταβολή οφειλόμενων υποχρεώσεων για εκλογικές αποζημιώσεις».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

 

1.3.

Προώθηση ενεργειών για τη δήλωση συμμετοχής στην ενημερωτική συνάντηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με θέμα: «Οι τοπικές αρχές και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών» που θα πραγματοποιηθεί στις 29/4/2013 17:00μ.μ. στην Κεντρική Αίθουσα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

 

1.4.

Απάντηση σε έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Μηδενισμός επιφανείας ακινήτου» σχετικά με το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) έτους 2011.

Ο.Υ. (τηλ.2132050056) & Τμήμα Εσόδων (τηλ.2132050061)

 

 

1.5.

Προώθηση ενεργειών επί εγγράφου δημότη σχετικά με τη ροή ακάθαρτων υδάτων στην οδό Κιλικίας 28, Δ. Κ. Ν. Πεντέλης.

Τ.Υ.

(τηλ.2132050047-45)

 

 

1.6.

Αποστολή εγγράφου στους Τοπικούς Αντιδημάρχους και στους εργαζόμενους  Δ. Πεντέλης σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας σε περιπτώσεις αναρρωτικών αδειών.

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

 

1.7.

Μελέτη της αριθμ. 1086/23-4-2013 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α΄103) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ Α΄180), όπως ισχύει και της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 47497/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄3389) και παροχή σχετικών οδηγιών» σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.8.

Καθαρισμός παιδικής χαράς στο τέρμα της οδού Σωκράτους, Δ. Κ. Μελισσίων (απέναντι από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Κ. Μελισσίων).

Τοπικός Αντιδήμαρχος     Δ. Κ. Μελισσίων (τηλ.2132050041)

 

1.9.

Προώθηση ενεργειών για τη συμμετοχή εκλεγμένων γυναικών Δ. Πεντέλης στο  «18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών Ά και ΄Β Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που θα πραγματοποιηθεί 13-16/6/2013 στην Άνδρο.

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ.2132050080)

 

Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 25/4/2013

08:30π.μ. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

 

17:00μ.μ. Προσυμβούλιο Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πεντέλης

 

 

18:00μ.μ. Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Πεντέλης

 

19:00μ.μ. Συνάντηση κατοίκων Δ. Κ. Πεντέλης με τον δικηγόρο κ. Χαϊνταρλή σχετικά με την ακύρωση του 908/1999 Π.Δ. για την αναθεώρηση του Σχεδίου Γεωργοκτηνοτρόφων (Ταβέρνα «Ο ΑΓΓΕΛΟΣ», Πλατεία Αγ. Τριάδος, Δ. Κ. Πεντέλης)


 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

 

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν272
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261393

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση