Συνάντηση 05-02-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Προγραμματισμός συνάντησης Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών Δ. Πεντέλης με την Υπηρεσία Πολεοδομίας Δ. Αμαρουσίου σχετικά με τα διοικητικά όρια                           Δ. Κ. Μελισσίων με το Δ. Αμαρουσίου.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.2.

Ενημερωτικό σημείωμα Θεματικής Αντιδημάρχου Δ. Πεντέλης σχετικά με τα χρέη των επιχειρήσεων και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Πεντέλης προς το ΙΚΑ και τη ΔΟΥ Αμαρουσίου (προώθηση του διακανονισμού).

Θεματική Αντιδήμαρχος (τηλ.2132050007)

 

1.3.

 Συνάντηση Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Πεντέλης με την αρμόδια Υπηρεσία Δ. Γέρακα σχετικά με την αποχέτευση περιοχής Καλλιθέας, Δ. Κ. Πεντέλης.

Τ.Υ. (τηλ.2132050046)

 

1.4.

Επισκευή λακούβων οδοστρώματος προς την περιοχή Νταού Πεντέλης.

 

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.5.

Εισήγηση επί παλαιάς οφειλής στην καθηγήτρια ζωγραφικής του Πνευματικού Κέντρου Ν. Πεντέλης.

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (τηλ.2132050005)

 

1.6.

Προώθηση ενεργειών για την υλοποίηση της μελέτης: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Κουντουριώτου, Δ. Κ. Μελισσίων».

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050026)

 

1.7.

Εισήγηση επί εγγράφων της εταιρείας «EXPRESS PUBLISHING» σχετικά με παλιές οφειλές του 1ου -6ου Νηπιαγωγείου, του 1ου - 6ου Δημοτικού Σχολείου,               του 2ου Νηπιαγωγείου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων.

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (τηλ.2132050005)

 

1.8.

Μελέτη του Προεδρικού Διατάγματος 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013) με θέμα: "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών."

Τ.Υ. (τηλ.2132050046) & Τμήμα Προμηθειών (τηλ.2132050070)

 

1.9.

Αποστολή ζητούμενων στοιχείων στην Κ.Ε.Δ.Ε. για τον Δήμαρχο, την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Αντιδημάρχους Δ. Πεντέλης.

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.10.

Σύνταξη μελέτης διάνοιξης οδών Έλλης Λαμπέτη και Άννας Συνοδινού,  Δ. Κ. Μελισσίων κατόπιν συναίνεσης – Προσφυγή για καθορισμό τιμής μονάδος.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 5/2/2013

09:00π.μ. Αυτοψίες στα ρέματα Ζώνης Ευθύνης του Δήμου με εκπρόσωπο της Περιφέρειας 

09:00π.μ.-17:30μ.μ. Σεμινάριο ΜΟΔ Α.Ε. σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

09:30π.μ.–13:30μ.μ.Ημερίδα Ενημέρωσης Ε.Ε.Τ.Α.Α. με θέμα: «Ελάχιστο κόστος λειτουργίας Δήμων»

 

13:30μ.μ. Ημερίδα Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Χειμερινή περίοδος – Άστεγοι» (Αριστοτέλους 17, Αθήνα)

19:00μ.μ. Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

Δήμαρχος και Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία  Δ. Πεντέλης

Οικονομική Υπηρεσία Δ. Πεντέλης

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν265
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1262559

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση