Συνάντηση 14-1-2013

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Μελέτη εγγράφου Περιφέρειας Βορείου Τομέα Αθηνών σχετικά με τον ορισμό χώρων καταφυγής άμεσης και προσωρινής στέγασης.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.2.

Μελέτη εγγράφου ΕΥΔΑΠ σχετικά με βλάβη στον αγωγό ομβρίων στη Λ. Δημοκρατίας, Δ. Κ. Μελισσίων.

Τ.Υ. (τηλ.2132050051)

 

1.3.

Μελέτη εγγράφου ΕΥΔΑΠ σχετικά με αγωγούς που έχουν υποστεί βλάβη στις οδούς Θράκης 5, Δ. Κ. Ν. Πεντέλης και Ηπείρου 7, Δ. Κ. Πεντέλης.  Επικοινωνία με τους αρμόδιους εργολάβους για άμεση επέμβαση αποκατάστασης της βλάβης.

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.4.

Αυτοψία στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ, Δ. Κ. Ν. Πεντέλης λόγω προβλήματος με τη μόνωση της οροφής.

Τ.Υ. (τηλ.2132050051)

 

1.5.

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Αριστείας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ).

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.6.

Απάντηση σε εισαγγελική παραγγελία σχετικά με το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «BEBIS» στη Δ. Κ. Μελισσίων.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.7.

Μελέτη διατάξεων σχετικά με το στάδιο παροχής γνώμης για την απευθείας ανάθεση από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Τμήμα Προμηθειών (τηλ.2132050070)

 

1.8.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: οικ.1288/10-1-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συγκρότηση Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή του άρθρου 3 της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄228).

Ο.Υ. (τηλ.2132050056)

 

Ο Δήμαρχος

 Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν18
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1262937

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση