Συνάντηση 12-11-2012

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 12/11/12

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Μελέτη του αριθμ. 2923/31-10-2012 τεύχος Β ΦΕΚ με θέμα:                   «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.8735/9−3−2012 (ΦΕΚ 700/Β΄/12−3−2012) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού για το έτος 2012».

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.2.

Ανάρτηση ανακοίνωσης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δ. Πεντέλης σχετικά με την πληρωμή των τροφείων.

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.3.

Προώθηση ενεργειών έπειτα από έγγραφο Αστυνομικού Τμήματος Μελισσίων για λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 26, Δ. Κ. Μελισσίων χωρίς άδεια μουσικής.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050027)

 

1.4.

Αποκατάσταση οδοστρώματος οδού Αλεξανδρουπόλεως, Δ. Κ. Μελισσίων μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες αποχέτευσης που θα ξεκινήσουν τέλος της εβδομάδας.

Τ.Υ. (τηλ.2132050046)

 

1.5.

Απάντηση σε έγγραφο Προέδρου Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δ. Πεντέλης για παραχώρηση αίθουσας.

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου                         Δ. Πεντέλης (τηλ.2132050094)

 

1.6.

Μελέτη του αριθμ. 215/5-11-2012 τεύχος Α ΦΕΚ (Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 122) με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)»

Τμήμα Προμηθειών (τηλ.2132050070)

 

1.7.

Μελέτη του αριθμ. πρωτ.: ΔΤΥΕ 1153301 ΕΞ 2012/8-11-2012 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4081/2012 (Α΄ 184) περί μείωσης των μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες»

Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.8.

Προώθηση ενεργειών έπειτα από έγγραφο της ΔΕΗ σχετικά με την οριστική σύνδεση του κτιρίου του Κοινωνικού Κέντρου Δ. Πεντέλης στη συμβολή των οδών Μπακογιάννη και Σκιάθου, Δ. Κ. Μελισσίων.

Τ.Υ. (τηλ.2132050045)

 

1.9.

Μελέτη ΦΕΚ σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών.

Τμήμα Προμηθειών (τηλ.2132050070)

 

1.10.

Προώθηση ενεργειών για το αντιφυματικό εμβόλιο.

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.11.

Μελέτη εγκυκλίου σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας για συνταξιοδοτικό λόγο.

Γραφείο Προσωπικού (τηλ.2132050077)

 

1.12.

Αποστολή εγγράφου στο αρμόδιο τμήμα αιμοδοσίας σχετικά με την οργάνωση των αιμοδοσιών στο Δ. Πεντέλης.

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

2. Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 12/11/2012

Συμμετέχοντες

 

14:00μ.μ. 4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Αττικής 2007-2013 στο

Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, αίθουσα Μακεδονία.

18:00μ.μ. Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

Ο Δήμαρχος

 Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν152
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1261578

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση