Συνάντηση 25-10-2012

 

 

 

Ημερήσια Συντονιστική Συνάντηση Δημάρχου και   Στελεχών

Δήμου Πεντέλης

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

1.1.

Αυτοψία Δημάρχου και Προϊσταμένου Δ/νσης Υποδομών Δ. Πεντέλης στην οδό Ελύτη 7, Δ. Κ. Μελισσίων σχετικά με σύνδεση ακινήτου με το οριστικό δίκτυο ακαθάρτων.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

 

1.2.

Μελέτη – εισήγηση επί εγγράφου Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΕΣΤΙΑ» με θέμα: «Συνάντηση ενημέρωσης – εργασίας για τις δράσεις της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΚΑΡΜΕΝ» που βρίσκεται στην οδό Πίνδου 3,                 Δ. Κ. Μελισσίων.

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.3.

Μίσθωση αποφρακτικού μηχανήματος για καθαρισμό φρατίων στη Λ. Δημοκρατίας, Δ. Κ. Μελισσίων (έμπροσθεν καταστήματος ΓΕΡΜΑΝΟΣ).

 

 

Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ. Κ. Μελισσίων (τηλ.2132050041)

 

1.4.

Αποστολή εγγράφου στον Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με την επισκευή κατεστραμμένου αγωγού ομβρίων στη Λ. Δημοκρατίας, Δ. Κ. Μελισσίων.

Τ.Υ. (τηλ.2132050051)

 

1.5.

Εισήγηση επί διαδικασίας συντήρησης οχημάτων Αστυνομικών Τμημάτων                             Δ. Πεντέλης από το συνεργείο του Δήμου έπειτα από αίτημά τους λόγω αδυναμίας – Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πεντέλης.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020) & Τμήμα Προμηθειών (τηλ.2132050070)

 

 

1.6.

Απάντηση κατά περίπτωση σε έγγραφη καταγγελία δημοτών σχετικά με παραβάσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Λ. Δημοκρατίας,                     Δ. Κ. Μελισσίων.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050027)

 

1.7.

Προώθηση ενεργειών για την πληρωμή 6ου λογαριασμού του έργου:                                       «1. Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος με στέγη Δημαρχείου Πεντέλης για τη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης, Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Κέντρου Πρόνοιας, 2. Νομιμοποίηση ισόγειου κτίσματος με στέγη σύμφωνα με το άρθρο 22 Γ.Ο.Κ. 85, 3. Ενίσχυση φέροντος οργανισμού (Ά Φάση)» στη Δ. Κ. Πεντέλης.

 

Ο.Υ. (τηλ.2132050054)

 

1.8.

Δήλωση συμμετοχής Προϊσταμένης Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Λειτουργού Δ. Πεντέλης στην πρόσκληση Ε.Κ.Κ.Α. σε συνάντηση συνεργασίας για την επεξεργασία προτοτυποποιημένου οδηγού καταγραφής στοιχείων κοινωνικής έρευνας που θα πραγματοποιηθεί στις 31/10/2012 10:00π.μ. στην οδό Βασ. Σοφίας 133.

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (τηλ.2132050085)

 

1.9.

Πιστή εφαρμογή εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:                                     «Έργο κατασκευής εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια» (καθαρισμός καυστήρων φυσικού αερίου).

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.10.

Εισήγηση επί εγγράφου Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Δ. Κ. Ν. Πεντέλης σχετικά με την οικονομική ενίσχυση μαθητών.

 

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.11.

Επισκευή λαμπτήρων φωτισμού στη συμβολή των οδών Διονύσου και Ερμού,  Δ. Κ. Μελισσίων.

Δ/νση Υποδομών (τηλ.2132050020)

 

1.12.

Διαβίβαση εγγράφου Διεθνής Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με θέμα: «Παροχή στοιχείων Δημοτικών Επιχειρήσεων προς ΚΕΚΑ» προς τον ορκωτό ελεγκτή της ΚΕΚΑ.

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (τηλ.2132050085)

 

1.13.

Προώθηση σύνταξης μελέτης για κατασκευή υπερυψωμένων πεζοδιαβάσεων στην οδό Παπάγου, Δ. Κ. Μελισσίων.

Δ.Π.Ε. (τηλ.2132050031)

 

1.14.

Αποστολή συμπληρωμένου ερωτηματολογίου ΚΕΔΕ και Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) με θέμα την καταγραφή των δημοτικών δομών και πρωτοβουλιών Κοινωνικής Συνεργασίας και Αλληλεγγύης.

 

Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας (τηλ.2132050079)

 

1.15.

Μελέτη του Σχεδίου Νόμου με θέμα: «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 ‘Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015’ (Α΄152), όπως ισχύει», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ‘Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του νόμου 3631/2008 (Α΄6)» και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» και έγγραφη ενημέρωση του Δημάρχου.

Ο.Υ. (τηλ.2132050056 &

τηλ. 2132050054)

 

1.16.

Σύνταξη ανακοίνωσης προς ενημέρωση προσωπικού Δ. Πεντέλης σχετικά με τις ώρες επισκεπτηρίου Ιατρού Εργασίας Δ. Πεντέλης.

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

1.17

Αποστολή εγγράφου υπενθύμισης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την επαναφορά μοριοδότησης εντοπιότητας.

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   (τηλ.2132050075)

 

2. Προγραμματισμένες Συναντήσεις για τις 25/10/2012


 

08:30π.μ. Σύσκεψη αρμόδιας επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης του Δ.Σ. για το Νοσοκομείο Παπαδημητρίου.

 

12:00μ.μ. Σύσκεψη Δημάρχου με τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με το «Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδιασκαλίας Δ. Πεντέλης»

 

20:00μ.μ Συνέντευξη Δημάρχου Πεντέλης στο SUNNY CHANNEL 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

 

 

 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2021
ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα επισκέφθηκανσήμερα επισκέφθηκαν82
από Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαναπό Ιούνιο 2010 επισκέφθηκαν1264291

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap www.stergiou-kapsalis.gr Sitemap για πλοήγηση